BEZPRECEDENSOWA – WYGRANA SPRAWA STAROSTY BIALSKIEGO Z MYŚLIWYMI! (FILM)

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny w sprawie Starosta Bialski – Polski Związek Łowiecki zmienił dnia 12 września 2019 roku wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej i oddalił w całości powództwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego przeciwko staroście bialskiemu o stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 19. – To przełomowy wyrok, który uznaje prawo starosty do dokonywania oceny kół łowieckich wskazanych we wniosku PZŁ jako kandydatów na dzierżawcę danego obwodu łowieckiego! – komentuje Mariusz Filipiuk, starosta bialski.

film: Bezprecedensowy wyrok! Starosta wygrał spór z PZŁ!

Sprawa z powództwa PZŁ zawisła przed sądem w związku z odmową ze strony starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przedłużenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 19 Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 193 “Diana” z siedziba w Stężycy.

W ocenie starosty, a także opinii wójta Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Izby Rolniczej, koło to nie wywiązywało się prawidłowo z obowiązków łowieckich, w tym także wobec rolników. Starosta zawarł więc w 2017 roku umowę dzierżawy wspomnianego obwodu z miejscowym Kołem Łowieckim nr 12 “Ogar” z siedzibą w Białej Podlaskiej. Polski Związek Łowiecki uważał tą umowę za nieważną i domagał się stwierdzenia tego przez sąd powszechny.

Jednakże prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie powództwo to zostało oddalone w całości. – Wyrok ten jest przełomowy, ponieważ w orzecznictwie dominowało dotychczas stanowisko, iż starosta jest związany wnioskiem PZŁ, w którym wskazuje się kandydata na dzierżawcę. – opisuje starosta Filipiuk.

Bialski starosta zakwestionował takie podejście od sprawy. Posłużyły ku temu ekspertyzy prawne sporządzone przez dr. habilitowanego Przemysława Litwiniuka z SGGW. Według poglądów eksperta starosta powołany jest do harmonizowania interesów myśliwych, rolników i Skarbu Państwa, uwzględniając opinie wszystkich zainteresowanych stron. Zaś decyzje w przedmiocie dzierżawy obwodów łowieckich powinny być podejmowane z poszanowaniem zasady pomocniczości, najbliżej ludzi, a nie z Warszawy.

Od zapadłego wyroku nie służy odwołanie.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
film: Biper TV
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Źródło:

https://www.radiobiper.info/2019/09/16/powiat-bezprecedensowa-wygrana-sprawa-starosty-bialskiego-z-mysliwymi/