Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie okazją do dziękczynienia za plony

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 14 września w Tykocinie. Rozpoczęły się od  nabożeństwa w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku, gdzie liturgię sprawował Biskup Andrzej Supraski. Natomiast przed południem na placu Czarnieckiego przy kościele pw. św. Trójcy została odprawiona polowa msza św. pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego, ks. prał. Janusza Stepnowskiego, który swoją homilię skupił na symbolice krzyża. Po modlitwie wiernych przedstawiciele instytucji rolniczych złożyli na ręce biskupa dary ołtarza. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej dary wręczał Prezes- Grzegorz Leszczyński wraz z Wiceprezesem- Markiem Siniło.

W Dożynkach wzięli udział podlascy parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele samorządu rolniczego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, grupa rekonstrukcyjna z Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego, rolnicy oraz podlaskie koła gospodyń wiejskich, które na pięknie przyozdobionych ziołami, zbożem i płodami rolnymi straganach prezentowały swoje wyroby. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes- Grzegorz Leszczyński i Wiceprezes Marek Siniło. W uroczystościach wzięli udział delegaci i pracownicy PIR wystawiając Poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Targoński, Jan Krzewski oraz Damian Rudnicki.

Gospodarze dożynek-  Marszałek Podlaski Artur Kosicki, Wicemarszałek Stanisław Derehajło, a także Starosta Białostocki – Jan Perkowski, Wicestarosta – Roman Czepe oraz Burmistrz Tykocina – Mariusz Dudziński w swoich przemówieniach dziękowali rolnikom za ich ciężką pracę i tegoroczne plony, które są jej wynikiem.

Starostowie tegorocznego Wojewódzkiego Święta Plonów – Beata i Antoni Sowińscy z Dobek w gm. Tykocin oraz Dorota i Mirosław Wildowicz z Bielewicz w gm. Gródek, przekazali marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Stanisławowi Derehajło chleby dożynkowe. Zgodnie z tradycją nastąpiło poświęcenie i dzielenie się  chlebem dożynkowym. Przed sceną stanęły konkursowe wieńce dożynkowe.

Marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś wręczyli najlepszym podlaskim rolnikom pamiątkowe grawertony w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego, które otrzymali również przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, m.in.: Wojciech Łuba- Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie oraz delegaci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku- Antoni Sowiński wraz z żoną i delegat Robert Markowski.

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec tradycyjny i współczesny oraz na najpiękniejsze stoisko. Laureatem konkursu na wieniec tradycyjny zdaniem komisji konkursowej zostało Koło Gospodyń Wiejskich Ogrodniczki z gm. Supraśl, a wieńca współczesnego przedstawiciele gminy Kobylin Borzymy. Za najpiękniejsze stoisko uznano stoisko przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Orlikowianki” z Orlikowa.

Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz inne zespoły folklorystyczne. Atrakcją wieczoru był też koncert Janusza Laskowskiego oraz zespołu Focus.

Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie były objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie okazją do dziękczynienia za plonyTegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 14 września…

Gepostet von Podlaska Izba Rolnicza am Montag, 16. September 2019