Walne Zgromadzenie dokonało wyboru organów statutowych

I Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji obradowało w dniu 4 września 2019r.  W obradach wzięło udział 28 delegatów WZ upoważnionych do wyboru organów statutowych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Zarząd Izby w składzie:


Grzegorz Leszczyński – Prezes

Marek Siniło – Wiceprezes

Witold Grunwald – członek Zarządu

Zdzisław Łuba – członek Zarządu

Jan Zelkowski – członek Zarządu


W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  1. Bogusław Bilmin
  2. Maciej Bobel
  3. Mirosław Czarniecki
  4. Marian Kaczmarzyk
  5. Elżbieta Szumska.
 

Walne Zgromadzenie PIR wybrało także delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym został Piotr Stocki.

W skład Komisji Budżetowej weszli:

  1. Andrzej Raciborski
  2. Marcin Lasota
  3. Joanna Raś
  4. Marcin Górny
  5. Karol Grabowski