Susza – jednym z tematów rozmów Zarządu PIR z Wicewojewodą Podlaskim Janem Zabielskim

wpis w: Aktualnosci1 | 0

30 lipca br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej z Wicewojewodą Podlaskim Janem Zabielskim.

Tematem spotkania była trudna sytuacja w Spółdzielni  Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim, a mianowicie brak płaconych przez Spółdzielnię pieniędzy za mleko, które odebrała od rolników w czerwcu. br. Decyzją Zarządu oraz Wicewojewody było wystąpienie z pismem do SM Bielmlek z zapytaniem o bieżącą sytuację finansową Spółdzielni.

Poruszono również temat tegorocznej suszy w tym min. zwrócono się do Wicewojewody o podjęcie działań mających na celu powołanie komisji ds. oszacowania strat na terenie gminy Choroszcz. Brak aktywnej komisji suszowej powoduje nieoszacowanie strat powstałych w uprawach w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy, którzy do Urzędu Gminy złożyli  wnioski o oszacowanie strat docelowo mogą zostać pozbawieni protokołów na podstawie których będą mogli ubiegać się o jakąkolwiek pomoc. Natomiast obecnie jest czas żniw i rolnicy muszą jak najszybciej zebrać to co na polu jeszcze zostało.

Zarząd PIR zwrócił się również do Wicewojewody o zajęcia stanowiska odnośnie szacowania strat przez komisje ds. oszacowania strat powstałych na skutek suszy na podstawie  kategorii gleb. Członkowie komisji są zdania, że przy tylu wnioskach ogrom czasu zajmuje weryfikowanie klas gleb, które i tak nie są współmierne do  powstałej w rzeczywistości szkody.

Zarząd zwrócił też uwagę, aby w tegorocznych protokołach suszowych uwzględniać jedynie straty w produkcji roślinnej.

Wszystkie te uwagi zostaną przesłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  na piśmie.