Zmiany w zgłaszaniu zdarzeń do Systemu IRZ-Nowości w portalu IRZ

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, ze względu na stwierdzone przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przypadki ubijania w rzeźniach zwierząt pourazowych, których stan nie pozwalał na transport i które powinny zostać ubite z konieczności w gospodarstwie – w rejestrze zwierząt gospodarskich będą rozdzielone dane dotyczące zwierząt ubitych w gospodarstwie na użytek własny od zwierząt ubijanych  z konieczności, których tusze trafiają do obrotu.

opinii samorządu rolniczego rozwiązanie to nie będzie utrudniać rolnikom prowadzenia rejestru zwierząt. Biorąc pod uwagę zaistniałą aferę z nielegalnym ubojem i transportem zwierząt, którą nagłośniono w Polsce na początku bieżącego roku, a która spowodowała znaczny spadek cen skupu żywca wołowego, prowadzenie rejestru uboju zwierząt w bardziej szczegółowy sposób pozwoli Inspekcji Weterynaryjnej na dokładniejszą kontrolę i wykrywanie nielegalnych praktyk uboju zwierząt. Obecnie zakończone są konsultacje społeczne a zmiany mają obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Szczegółowe informacje dostępne będą  na stronie internetowej ARiMR w zakładce IRZ.

Przypominamy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwijając  portal IRZplus https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowosci-w-portalu-irzplus.html od 15 lipca 2019 roku udostępniła posiadaczom zwierząt nowe możliwości, a mianowicie :

  • nadanie uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowań na kolczyki,
  • złożenie nowego formularza Wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
  • zarejestrowanie siedziby Zgłoszeniem siedziby stada
  • złożenie korekty zgłoszenia zaproponowanej przez ARiMR w Portalu IRZplus,
  • poprawienie dokumentu zgłoszenia cofniętego przez ARiMR,
  • wyszukanie stanu swojej siedziby na określoną datę,
  • wydrukowanie listy zwierząt, listy zdarzeń i dokumentów składanych w Portalu IRZplus,
  • zaakceptowanie kolejnych propozycji zgłoszeń: sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez Portal IRZplus,
  • wyeksportowanie określonych danych z Portalu IRZplus i zapisania ich na swoim komputerze.

Źródło:

www.krir.pl