Rusza VIII edycja konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Operacja realizowana w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”!

Konkurs jest integralną częścią konferencji, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 1 – 3 października 2019 r. w ramach operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:

a) domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);

b) domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);

c) domowe przetwory mięsne i rybne.

Uczestnicy

Konferencja i konkurs są skierowane do mieszkańców województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z ww. województw.

Nagrody

Wyłonionym laureatom Konkursu (grupom) zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z czterech kategorii:

 • I miejsce – 500 zł,
 • II miejsce – 300 zł,
 • III miejsce – 200 zł,
 • wyróżnienie 100 zł.

Harmonogram konkursu

 • do 11 września 2019 r. – przesyłanie zgłoszeń,
 • do 23 września 2019 r. – wyłonienie uczestników konferencji,
 • 1-3 października 2019 r. – konkurs i konferencja

Ramowy program konferencji

I dzień:

 • Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami (żywność, rękodzieło), w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
 • Obiad
 • Otwarcie konferencji
 • Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja.
 • Ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
 • Kolacja

II dzień

 • Śniadanie
 • Wizyta studyjna w wiosce tematycznej: Garncarska Wioska we wsi Kamionka k/Nidzicy
 • Kolacja w hotelu

III dzień

 • Śniadanie
 • Podsumowanie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, wręczenie nagród.
 • „E-commerce i marketing internetowy” (budowa marki, promocja i sprzedaż) – wykład przeprowadzany w podziale na dwie grupy po 60 osób.
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • Obiad

Relacja z VII edycji konkursu i konferencji w 2018https://www.youtube.com/watch?v=QXzkm2D_UE4.

Organizatorami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Pomorska Izba Rolnicza, Podlaska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgloszeniowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu