W MRiRW na temat rynku wołowiny

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z drastycznym spadkiem cen wołowiny, na prośbę Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, 11 lipca 2019 r. resort rolnictwa zwołał posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego w ramach inicjatywy Porozumienia Rolniczego.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niestabilność rynku i na zachowania jego uczestników. W związku z zawarciem porozumienia KE z Mercosur – Minister poinformował, że  na najbliższym posiedzeniu unijnej Rady Ministrów ds. rolnictwa będzie domagał się wprowadzenia klauzul ochronnych, które będą wprowadzały natychmiastowe ograniczenia w przypadku zakłócenia danego rynku w związku z realizacją tej umowy oraz całkowitego zakazu importu produktów nie spełniających bardzo wysokich norm europejskich. Będzie też domagał się uruchomienia skupu interwencyjnego wołowiny na poziomie UE. Zapowiedział również udostępnienie list zakładów, które sprowadzają surowce z zagranicy kosztem polskich rolników.

Odnosząc się do niskich cen wołowiny, Prezes KRIR zwrócił uwagę, że w UE ceny spadły średnio o 7%, natomiast w Polsce o ok. 15%. Dlaczego tak się dzieje? To pytanie chciał skierować do przetwórców, ale niestety nie pojawili się na spotkaniu.

Źródło:

www.krir.pl