Letni wypoczynek w Jarosławcu

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Szanowni Państwo,

Podlaska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonie letnie, które odbędą się w dniach 21-31.07.2019 r. w Jarosławcu w Ośrodku Wypoczynkowym „Solar”

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W wypoczynku letnim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone w roku 2003), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie w jakim jest organizowana kolonia.
Całkowity koszt za jednego uczestnika kolonii wynosi 550,00 zł, po wcześniejszym zapisaniu dziecka na listę uczestników w Biurze PIR w Porosłach.
Opłatę należy wpłacać na konto organizatora:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24 lok. 15
00-515 Warszawa
Bank BGŻ nr : 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710
Z dopiskiem: cele statutowe, imię nazwisko uczestnika oraz termin turnusu

Dokumenty wraz z kopią potwierdzenia przelewu proszę dostarczyć w terminie do 17 czerwca br. na adres:
Podlaska Izba Rolnicza
ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura PIR w Porosłach
Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania udostępnione zostały w załącznikach.
W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji – Agnieszka Artemiuk, tel. 85 6760862.