O roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa

wpis w: Aktualnosci2 | 0

28 maja 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja na temat „Roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”. Prelegentami konferencji byli: Poseł Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Podkomisji ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Guy Vasseur – były Prezes Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych, Arunas Svitojus – Prezes Litewskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, prof. dr hab. Beata Jeżyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Monika Król z Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas jednego z wystąpień, prof. dr hab. Monika Król zwróciła uwagę, że izby rolnicze na wzór samorządu rolniczego w krajach UE powinny być wyposażone we władztwo administracyjne, a za tym mieć znacznie szersze kompetencje stanowiące i decyzyjne. Ustawodawca przesądził o obligatoryjności członkostwa w izbie rolniczej, ale za tym nie poszła konstrukcja przyznania władztwa publicznoprawnego.

Konkluzję tą poparła także prof. dr hab. Beata Jeżyńska, która krytycznie oceniła ostrożność ustawodawcy organów administracji rządowej i samorządowej w przyznawaniu kompetencji władczych izbom rolniczym i brak podjęcia wysiłku legislacyjnego i organizacyjnego  zmierzającego do stworzenia samorządu rolniczego na miarę XXI wieku. Zdaniem profesor tylko izby  rolnicze (wszystkich szczebli) są legitymowane do reprezentacji interesów wszystkich swoich członków, nie mają charakteru politycznego (i o zachowanie takiego stanu powinny dbać ze szczególnym zaangażowaniem), nie są powiązane ekonomicznie z innymi wyspecjalizowanymi jednostkami obszaru rolnictwa. Poszerzenie sfery działalności izb, powinno być wyrazem zaufania władz rządowych dla organizacji rolniczych, do ich znajomości potrzeb rolnictwa, kompetencji zawodowych i odpowiedzialności obywatelskiej i jest realnym przejawem decentralizacji władzy, przez przekazanie jej właściwym organizacjom zawodowym, nawet wówczas, gdy nie ma pewności sukcesu, a nawet gdy sami zainteresowani niezbyt o to zabiegają. Realizacja poszerzonych funkcji niewątpliwie umocni znaczenie izb w systemie organizacji zawodowych rolników, w procesach podejmowania decyzji politycznych i strategicznych dla rolnictwa oraz ukształtuje właściwą opinię członków izb o ich znaczeniu.

Doświadczenia światowe uczą, że samorządy zawodowe, w tym także samorządy rolnicze są ważnym elementem struktur zarządzających gospodarką, także rolnictwem indywidualnym. Skuteczna realizacja zadań samorządu rolniczego w kraju to zadanie dla Izb Rolniczych. Podkreślono, że działalności Izb będzie z większą korzyścią dla wsi, jeśli rolnicy licznie zagłosują w wyborach do władz Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 roku.

Podczas konferencji Minister Rolnictwa oznajmił, że rząd jest otwarty na zwiększenie kompetencji izb rolniczych oraz zapowiedział, że po wyborach do władz KRIR, rozpoczną się rozmowy o tym, jakie działania, z jakich obszarów izby są gotowe przyjąć i skutecznie wykonać, biorąc również za to odpowiedzialność.

Materiały z konferencji:

  • Prezentacja Posła Krzysztofa Jurgiela >>>
  • Analiza BAS – prof. Monika Król >>>
  • Analiza BAS – prof. Beata Jeżyńska >>>
  • Materiały MRiRW >>>
  • Prezentacja prof. Moniki Król >>>
  • Prezentacja KRIR >>>

Więcej zdjęć >>>

Żródło:

www.krir.pl