Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

W związku z wyborami do Izb Rolniczych

28 lipca 2019 r.

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r. pod numerem

tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58

lub w siedzibie Urzędu

Warunki uczestnictwa w komisji:

  • Członek komisji musi być płatnikiem podatku rolnego
  • Aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji musi liczyć 5- 7 osób