Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 20 maja 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku dobiegającej końca V kadencji.

W posiedzeniu wzięło udział 19 z 30 delegatów oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Ryszard Łapiński od powitania delegatów. Spotkanie było okazją do podsumowania dobiegającej końca V kadencji i wręczenia delegatom podziękowań i drobnych upominków. W spotkaniu wzięli udział delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie, którzy przyjechali na wizytę studyjną w celu wymiany doświadczeń związanych z produkcją bydła mlecznego w województwie podlaskim.