Konferencja dotycząca roli izb rolniczych z udziałem Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 6 maja 2019 roku Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję pt.:” Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, parlamentarzyści, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wraz z delegatami, przedstawiciele organizacji rolniczych z województwa podlaskiego oraz rolnicy.

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa przedstawił realizację programu Plan dla Wsi. W swoim wystąpieniu podkreślał, iż izby rolnicze są organizacją, która reprezentuje wszystkich rolników w Polsce, jest umocowana prawne i zabiera głos w ich imieniu. Minister Ardanowski zachęcał do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019r.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez Podlaską Izbę Rolniczą w dobiegającej końca V kadencji. Prezes Grzegorz Leszczyński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotną rolę w pomoc rolnikom w sytuacjach nadzwyczajnych. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie w prace komisji ds. szacowania szkód klęskowych oraz łowieckich. Z danych otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż w latach 2015- 2018 przedstawiciele PIR dokonali 47 585 szacowań szkód na powierzchni 1 013 108 ha w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Podlaska Izba Rolnicza podjęła szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej na obszarach województwa podlaskiego. Sprawy, którymi się zajmowała dotyczyły m.in.: ASF, szkody łowieckie, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, Program azotanowy i OSN, PROW 2014- 2020, budowa obwodnicy Augustowa. Realizując statut, Podlaska Izba Rolnicza organizowała szereg szkoleń, w ramach których zostało przeszkolonych ponad 800 osób. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Podlaskiej Izby Rolniczej, którą po krótce przedstawia załączona prezentacja. Prezes na zakończenie wystąpienia przedstawił propozycje zmian PIR do ustawy o izbach rolniczych.

To jedna z szesnastu regionalnych konferencji. Będą podsumowane na konferencji ogólnopolskiej, która 28 maja odbędzie się w Warszawie.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły