ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej planuje powołać Komisję Wojewódzką zajmującą się wyborami do walnego zgromadzenia izby rolniczej. Komisja będzie liczyła 11 osób.


W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Wojewódzkiej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Wojewódzkiej do biura Izby:
Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz.
Kandydaci na członka Komisji Wojewódzkiej muszą odpowiadać następującym kryteriom:
• być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
• nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku


Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami