Informacja o dwudziestej trzeciej edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w województwie podlaskim

wpis w: Aktualnosci1 | 0

22 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbył się finał XXIII Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

               Organizatorami konkursu byli:

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

               Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego.

Konkurs ma charakter wojewódzki i przebiegał w dwóch etapach. I etap odbył się jesienią 2018 r.
i polegał na przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w klasach maturalnych szkół o profilu rolniczym. Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili w 19 placówkach biorących udział w konkursie szkolenia dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W 2018 roku w szkoleniach uczestniczyło 393 uczniów.

W II etapie konkursu udział wzięło 17 uczniów, którzy zajęli I miejsca w eliminacjach szkolnych. Sprawdzian wiedzy przewidywał 40 pytań testowych oraz jedno pytanie opisowe, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przy pracy rolniczej i działalności KRUS. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

               Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Duża w tym zasługa nie tylko organizatorów, ale i kadry pedagogicznej.

Laureatami etapu wojewódzkiego XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” zostali:

I miejsce – Marcin Wszeborowski – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,

II miejsce – Paweł Nowikow – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach

III miejsce – Maciej Świerżewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

Organizatorzy oraz uczestnicy konkursu

                                                                                                                                                            ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ubezpieczeń

mgr Anna Ignatowicz – Grądzka