MRiRW w sprawie kodów CN

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z pismami KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.


W art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju  napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie  ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428) wydłuża w 2019 r. dla wszystkich producentów rolnych pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

  • zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.,
  • wyplata zwrotu tego podatku następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 1a ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 II do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 1941, natomiast olej napędowy oznaczony kodem CN 3826 00 10 był oznaczony kodem CN 3824 90 91. W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 i CN 3824 90 91 również przysługuje zwrot podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto kody CN 2710 19 42 oraz CN 2710 19 49 nie są już ujęte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Źródło:

www.krir.pl