Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniach 1-2 marca 2019 r. w Jasionce samorząd rolniczy wziął udział w II edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Z ramienia KRIR w wydarzeniu udział wzięli: Prezes Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes Mirosław Borowski oraz Członek Zarządu Robert Nowak.

Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie już rozpoczęła debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech.

O najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w zakresie innowacji oraz efektywnej pomocy ze strony państwa w ich wprowadzaniu rozmawiali uczestnicy debaty pt. „Innowacje w branży rolno-spożywczej”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji RP, Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Adam Banaszak – Członek Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  W ramach dyskusji dotyczącej innowacji szukano odpowiedź na pytanie, na jakim etapie innowacyjności w polskim rolnictwie i produkcji rolno-spożywczej obecnie jesteśmy, a także jak efektywnie je wprowadzać i koordynować, aby zapewnić współpracę na płaszczyźnie rolnictwa, biznesu oraz administracji rządowej. Podczas debaty nie zabrakło również pytań o cele, priorytety oraz etapy realizacji programów dotyczących innowacyjności, np. w zakresie cyfryzacji czy bezpieczeństwa żywności oraz współpracy z agendami Unii Europejskiej.

Podczas Forum odbyła się także dyskusja w formule dialogu obywatelskiego nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematyka dyskusji obejmowała skuteczne sposoby realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz to, jak wpisuje się ona w cele WPR oraz jakie bariery w największym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesu w tym obszarze.

W 2019 roku po raz pierwszy w ramach Europejskiego Forum Rolniczego została poruszona także kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Do dyskusji z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

W ramach II. edycji Forum uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Swoje produkty i usługi przedstawili, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej.

Źródło:

www.krir.pl