„GOSPODARKA NAWOZAMI NATURALNYMI W HODOWLI BYDŁA A OCHRONA WÓD”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa informujemy o organizowanej przez Fundację konferencji „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód” .

Konferencja ” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W najbliższych planach Fundacja ma organizację jednodniowej konferencji w Białymstoku, która odbędzie się 28 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego.

Program konferencji

„GOSPODARKA NAWOZAMI NATURALNYMI W HODOWLI

BYDŁA A OCHRONA WÓD”

Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

28 marca 2019 r.

9.30 Rejestracja
10.00 – 10.15 Powitanie i prezentacja projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia  azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,Monika Szymańska, Prezes FDPA
Sesja I: Środowiskowy i klimatyczny aspekt wdrażania „Programu azotanowego”
10.15 – 10.45 Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu we współczesnej produkcji zwierzęcejprof. Jacek Walczak Instytut Zootechniki PIB Balice
10.45 –11.05 Istniejące i planowane regulacje w zakresie ochrony wód i środowiska, oraz  zmian klimatu Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11.05 – 11.25    Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.
Nowe regulacje prawne i ich konsekwencje dla rolników
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW
11.25 – 11.55 Dyskusja
11:55 – 12:15 Przerwa
Sesja II: Praktyczne aspekty wdrażania Programu, prezentacja dobrych praktyk
12.15 – 13.00 Systemy utrzymania bydła i przechowywania nawozów naturalnych oraz ich znaczenie dla jakości wódPrzedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB Balice 
13.00 – 13.45 Żywienie bydła, w tym  gospodarka pastwiskowa i produkcja kiszonek w aspekcie redukcji oddziaływań produkcji na środowisko naturalnePrzedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB Balice 
13.45 – 14.30 Sposoby obliczania produkcji oraz zasady stosowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach z chowem bydłaPrzedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy 
14.30 – 15.15 Zasady i konsekwencje kontroli gospodarstw pod kątem wdrożenia Programu azotanowegoPrzedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Olsztyn
15.15 – 16.00 Wsparcie gospodarstw we wdrażaniu Programu azotanowegoPrzedstawiciel ARiMR Białystok 
16.00 – 16:30 Dyskusja
16:30 Poczęstunek