Spotkanie ws ustawy o restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

wpis w: Aktualnosci2 | 0

8 lutego br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie dotyczące omówienia zasad i warunków restrukturyzacji gospodarstw rolnych wynikających z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Zaproszenie przyjęli: Wojciech Mojkowski- Dyrektor PODR w Szepietowie wraz z pracownikami, Henryk Dębowski – zastępca Dyrektor OR KOWR w Białymstoku, Piotr Masłowski- Kierownik Biura Działań Społecznych, Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich ARiMR, oraz przedstawiciele kilkunastu banków działających na terenie województwa podlaskiego oraz rolnicy.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Grzegorz Leszczyński przy wsparciu Członków Zarządu PIR oraz mecenasa Aleksandra Bojczuka.

W dniu 8 stycznia 2019r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. W świetle tej ustawy ARiMR będzie udzielała pomocy publicznej w formie min. dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Gwarancje zabezpieczające spłatę kredytu restrukturyzacyjnego będą udzielane prze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie udzielał pomocy również w formie przejęcia długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne. Jak poinformował na spotkaniu Dyrektor Dębowski, został do tego celu utworzony zespół problemowy, który przygotowuje wytyczne szczegółowe do realizacji przypisanych ustawą działań.

Omawiana ustawa zakłada, że plan restrukturyzacji opracowany przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne jest akceptowany przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. ODR-y w chwili obecnej przygotowują projekty planów wdrożeniowych. Nie są one jeszcze zatwierdzone.

Na dzień spotkania Podlaska Izba Rolnicza została poinformowana, że ARiMR czeka na uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodność pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem oraz wdrożeniu przez ARiMR mechanizmów przypisanych ARiMR.

Do mającej wejść w życie ustawy  o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne uczestnicy spotkania wnosili wiele uwag. Jednakże,  aby przekonać się o jej pozytywnym działaniu należy poczekać jeszcze, aż wejdą w życie przepisy wykonawcze.

A.Artemiuk