Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu sokólskiego

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu sokólskiego. W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko
Wicestarosta Powiatu Sokólskiego – Pani Bożena Jelska- Jaroś
Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Piotr Kułakowski
Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Sokółce – Pan Jan Pac
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce – Pani Katarzyna Hojnik-Horczak

Tematy poruszane na spotkaniu:
Wypłata pomocy suszowej oraz zaliczek dopłat bezpośrednich
Trudności z odbiorem zużytej foli do bel
Budowa kurników w okolicach Kruszynian
Wybory do Izb Rolniczych w 2019 roku.

Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce