Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego

12 grudnia 2018r odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego .Spotkanie odbyło się w gminie Bielsk Podlaski  w lokalu „Podlasianka ”. W spotkaniu uczestniczyli delegaci.
 Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatowej PIR Maciej Bobel.

W części organizacyjnej delegaci przyjęli proponowany porządek oraz zatwierdzili protokół z poprzedniego spotkania.

Spotkanie było też okazją do podsumowania informacji dotyczących prac Zarządu PIR ,aktualnych wstąpień oraz pracy Rady Powiatowej za 2018 rok , które przedstawił  przewodniczący pan Maciej Bobel .

Następnie w części problemowej dyskutowano między innymi o:

– tegorocznej suszy,

– problemami z wypłatą odszkodowań

-znacznym zróżnicowaniu procentowym szkód w poszczególnych gminach

-szacowaniu szkód łowieckich

-problemami odbioru odpadów folii

-zmianami podziału obszarów ONW

-zmian dotyczących wprowadzenia OSN

-spadku cen mleka

-o kontrolach w gospodarstwach

-żywieniu trzody

-wyborach do izb w 2019r
    Posiedzenie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji  zbliżających się świąt  Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.