Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

17 grudnia 2018 r. odbyło się XV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, w którym udział wzięło 24 delegatów, pracownicy oraz zaproszeni goście: Alicja Anuszkiewicz- wicedyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska PUW w Białymstoku, Beata Bezubik- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Andrzej Bryczkowski- Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Bożena Kozarkiewicz- Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mariusz Nahajewski- Zastępca Dyrektora OT KOWR w Białymstoku, Marek Pirsztuk- Wiceprezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Agnieszka Zieziula- Dyrektor TUW, ks. Andrzej Gniedziejko- Duszpasterz Rolników oraz ks. Mitrat Jan Troc – Proboszcz.

Podczas spotkania dyskutowano na wiele tematów, które aktualnie dotyczą rolnictwa. Między innymi omówiono i przyjęto stanowisko Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie płatności ONW. Według delegatów zmiana tego rozporządzenia jest niekorzystna.

Poruszono również temat związany z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programem azotanowym i wynikającym z rozporządzenia obwarowaniom i wymogom, które muszą być spełnione przez rolników. Podczas obrad nie zabrakło rozmów na temat strajków i manifestacji rolników w Polsce i w Brukseli oraz zbliżających się w nadchodzącym roku wyborów do Izb Rolniczych.

Poruszano również zagadnienia związane z ASF oraz suszą rolniczą, zmianą ustawy o Ustroju Rolnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński, zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia do podzielenia się opłatkiem. Prezes PIR, duchowni oraz zaproszeni goście złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe.

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie płatności ONW z dnia 17.12.2018r.