„Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim” – szkolenia

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza wraz z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają na bezpłatne szkolenia pn. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim” realizowane z poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

7 godzinne szkolenia mają na celu poprawę wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 

Szkolenia organizowane są na terenie województwa podlaskiego w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. – łącznie 31 spotkań dla 904  osób.

 

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– młodzi rolnicy (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

 

Podczas szkoleń szczegółowo omawiane są: zasady uprawy zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia oraz doboru odmian i stosowania kwalifikowalnego materiału siewnego. Poruszona została tematyka kształtowania parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie. Przedstawiane są również zasady uprawy konserwującej np. bezorkowej, pasowej, a także zasady integrowanej ochrony zbóż.

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zainteresowani uczestnictwem mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do Biur Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej.

 

Pierwsze szkolenie organizowane przez PIR odbyło się 27 listopada 2018 r. w Grodzisku. Poniżej zdjęcia ze szkolenia:

 

 

 

Kolejne szkolenia zaplanowane przez Podlaską Izbę Rolniczą odbędą się:

 

12 grudnia  2018 r. w Białymstoku

23 stycznia 2019 r.  w Hajnówce

07 lutego 2019 r.  w Pilikach

27 lutego 2019 r.  w Suwałkach

07 marca 2019 r.  w Suwałkach

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń jest do pobrania na stronie:

http://odr.pl/wp-content/uploads/2018/10/Harmonogram-szkole%C5%84-na-stron%C4%99-internetow%C4%85.pdf