100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989r.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami:

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…)

W tym roku Polska uroczyście obchodzi 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Główne wojewódzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w niedzielę 11 listopada w Białymstoku tradycyjnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego po uroczystej liturgii w prawosławnej katedrze św. Mikołaja, nabożeństwie w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Dolistowskiej oraz mszy w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po mszy św. odsłonięto tu i poświęcono tablicę upamiętniającą 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, ufundowaną przez podlaskich działaczy „Solidarności” i wojewodę podlaskiego.

W uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięły udział setki białostoczan, którzy wspólnie odśpiewali wszystkie cztery zwrotki hymnu państwowego. Oficjalne delegacje złożyły pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce i wiązanki kwiatów. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej kwiaty pod pomnikiem złożyli Prezes Grzegorz Leszczyński oraz Wiceprezes Marek Siniło. Nie zabrakło również pocztu sztandarowego, w którym stali członkowie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej: Jolanta Wielgat, Witold Grunwald oraz Antoni Sowiński.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w przemówieniu podkreślił: – Mam nadzieję i przekonanie, że polska niepodległość, suwerenność jest najlepszą formą tego, aby Polacy mogli rozwijać swoje talenty, aspiracje, możliwości, te indywidualne i te zbiorowe, że państwo polskie jest Polakom potrzebne, i tym, którzy mieszkają w kraju, i tym, którzy z różnych przyczyn zamieszkują poza granicami.

Marszałek podlaski Jerzy Leszczyński mówił z kolei: – Troska o ojczyznę, pielęgnowanie jej historii to obowiązek każdego z nas. Potrzeba nam jednak do tego jedności, chęci współpracy, mądrego godzenia poglądów, by nasz kraj był silny wewnętrznie, wolny od niepotrzebnych kłótni i sporów. Potrzeba nam do tego też współpracy z sąsiadami, tymi najbliższymi, zza wschodniej granicy, i dalszymi, z którymi tworzymy wspólnotę europejską. Warto pamiętać, że dobrobyt naszego regionu budujemy przy znaczącym wsparciu funduszy unijnych.

Prezydent Truskolaski z kolei zwracał uwagę na jedność, jaka towarzyszyła twórcom polskiej niepodległości, bez względu na ich zapatrywania polityczne: – Dowiedli oni, że różnorodność może być silą, jeśli przyświeca jej cel nadrzędny, jakim jest niepodległość naszej ojczyzny. Refleksja dotycząca tej ponadczasowej lekcji jedności sprzed stulecia powinna nam towarzyszyć we wszystkich przedsięwzięciach, niezależnie od zmienionych dziś uwarunkowań politycznych. Dążenie wspólnymi siłami do jednego celu, jakim jest budowa silnej, wolnej Polski, to również nasze zadanie.

Agnieszka Artemiuk