Planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Tempo i zakres rozwoju lokalnego zależy w dużej mierze od właściwej diagnozy posiadanych narzędzi, a więc potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Właściwa identyfikacja szans i możliwości, jak również potencjalnych zagrożeń pozwala stymulować te pierwsze i ograniczać te drugie, a miastom, gminom i powiatom rozkwitać. Zagadnienie planowania rozwoju lokalnego jest tematem 12. odcinka Programu „Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery”.

Dążeniem włodarzy miast, gmin i powiatów jest rozwój. Jego dynamika jest podyktowana wieloma czynnikami. W tym realizowaniem przemyślanego planu. W gminach taki dokument, którego opracowanie powierza się specjalistom, nazywa się planem rozwoju lokalnego. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Sporządzony mądrze, a następnie mądrze wykorzystywany, może doskonale przysłużyć się rozwojowi gminy.

W północnej części województwa podlaskiego położona jest zajmująca obszar 265 km2 gmina Suwałki. Zamieszkuje ją nieco ponad 7 i pół tysiąca osób. Wśród innych podlaskich gmin wyróżnia się otrzymanym Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, który Suwałki uzyskały jako jedyny samorząd w województwie podlaskim i jedyna gminie wiejska w Polsce. Doceniono w ten sposób politykę inwestycyjną gminy, dostępność do infrastruktury społecznej, sposób realizacji polityki społecznej, wskaźniki rozwoju ekonomicznego, a także formę zarządzania urzędu i prowadzone przez samorząd działania promocyjne.

– Gmina Suwałki jest gminą rolniczo-turystyczną. W części wschodniej mamy tu więc piękny Park Wigierski Narodowy, którego ośrodkiem jest Jezioro Wigry, natomiast część zachodnia to głównie rolnictwo – opowiada o swojej gminie wójt Tadeusz Chołko.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Suwałki opracowany został przez podmiot zewnętrzny przed czterema laty na podstawie analizy jej potrzeb i możliwości. A możliwości Gmina ma duże.

– Mamy dużo żwirowni w części zachodniej. Na terenie Gminy położona jest także jedna z pierwszych elektrowni wiatrowych, na którą składa się 21 wiatraków. Dzięki temu Gmina, na tle innych, jest dość dochodowa, co pozwala nam inwestować  – mówi Chołko.

Gmina jest niemal w 100 proc. zwodociągowan, w większości skanalizowana. Wszystkie szkoły przeszły termomodernizację, w trzech miejscowościach wybudowane zostały pełnowymiarowe boiska. Gmina inwestuje również od lat w infrastrukturę drogową.

Planowanie rozwoju lokalnego jest tematem 12. odcinka Programu „Podlaskie innowacje Rolnicze w obiektywie kamery”. Jest on realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej realizacji przedsięwzięć na obszarach wiejskich wśród mieszkańców województwa podlaskiego, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, a szczególnie rolników. Myśl przewodnią, jaka przyświeca całej realizacji, można zamknąć w jednym zdaniu: „Wieś – dobre miejsce do życia”.

Program można obejrzeć na antenie regionalnej Telewizji Narew, na specjalnym kanale na YouTubie, dostępny jest również na Facebooku. Autorzy produkcji zapraszają do oglądania i „lajkowania”.

https://web.facebook.com/podlaskieinnowacje/