W sprawie konsultacji projektu ustawy – Prawo wodne

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 22 października 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie włączenia Krajowej Rady Izb Rolniczych jako strony społecznej do listy organizacji, z którymi resort uzgadnia projekty aktów prawnych w ramach uzgodnień ze stroną społeczną. Informując, że nowelizacja ustawy – Prawo wodne nie była przesłana do uzgodnień z Krajową Radą Izb Rolniczych. Izby rolnicze w Polsce działają na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027). Naszymi członkami z mocy prawa są wszyscy polscy rolnicy, a kwestie regulowane przez przepisy ustawy – Prawo wodne mają bezpośredni wpływ na producentów rolnych, natomiast Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentacją izb rolniczych wobec m.in. Rządu.

 

Brak przeprowadzenia konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 września 2018 r., nr wykazu UC142) z samorządem rolniczym, sprawia, że głos polskich rolników jest pomijany, na co Krajowa Rada Izb Rolniczych nie może się zgodzić. Zgodnie bowiem z przepisami art. 45 ust. 1-2 ustawy o izbach rolniczych – organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Termin do przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.

Źródło:

www.krir.pl