Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Lubelska Izba Rolnicza w partnerstwie z Krajową Radą Izb Rolniczych, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Łódzką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizuje, w ramach  Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, operację pt.  Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie. 

CELEM OPERACJI jest podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grupą docelową o znaczeniu strategicznym z punktu celowości operacji są przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), doradcy rolniczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania z poszczególnych województw oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania: zorganizowanie 5 konferencji (woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie) oraz podniesienie wiedzy osobom grupy docelowej z zakresu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska związanej z racjonalną gospodarką nawozową i optymalizacją wykorzystywania zasobów naturalnych.

Realizacja operacji będzie miała bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Skutkiem konferencji będzie podniesienie wiedzy na temat zakwaszenia gleb, racjonalnego wykorzystania nawozów oraz optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W województwie podlaskim konferencja odbyła się 27 września w sali konferencyjnej Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok.

Poniżej krótka fotorelacja z konferencji.