„Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych – wizyta studyjna”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

 

W dniach 10-13 września 2018 r. Podlaska Izba Rolnicza w partnerstwie z LGD „Puszcza Białowieska” oraz Kółkiem Rolniczym w Orli zrealizowała z udziałem podlaskich producentów rolnych wyjazd studyjny pn. „Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych – wizyta studyjna” na terenie województwa małopolskiego oraz wielkopolskiego.

Celem operacji było poznanie zastosowanych w praktyce rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie zasad funkcjonowania inkubatorów kuchennych w środowiskach lokalnych, zapoznanie się z funkcjonującymi w praktyce obiektami inkubatorów kuchennych w zakresie zastosowanych rozwiązań budowlanych i technologicznych oraz zapoznanie się z profilem produkcyjnym w/w inkubatorów. W wizycie studyjnej wzięło udział 20 uczestników.

Pierwszym obiektem położonym w Małachowie Szemborowicach, gm. Witkowo był Inkubator Przetwórstwa Rolno Spożywczego należący do Stowarzyszenia Światowid.

 

W pierwszym dniu wizyty podczas prezentacji prowadzonej przez Panią  Katarzynę Jórgę uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z  zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi związanymi w zakresie zasad funkcjonowania inkubatora kuchennego w środowisku lokalnym. Ponadto mieli okazję zdegustować lokalne produkty wytwarzane w inkubatorze kuchennym. W drugim dniu wizyty uczestnikom projektu zaprezentowano obiekt inkubatora kuchennego w zakresie zastosowanych rozwiązań budowlanych i technologicznych oraz odbyły się warsztaty zielarskie oraz degustacja produktów spożywczych wytwarzanych w inkubatorze kuchennym.

 

W tym samym dniu grupa dotarła do Wadowic i została zakwaterowana w Hotelu Podhalanin.

W kolejnym dniu wizyty grupa gościła na terenie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Na początek został zaprezentowany plac targowy w Kalwarii Zebrzydowskiej miejsce sprzedaży produktów Smaki Gościńca. Kolejnym punktem programu było spotkanie w Spółdzielni Socjalnej Smaki Gościńca w Zakrzowie.

 

Uczestnicy podczas prezentacji multimedialnej prowadzonej przez Panią Kierownik Biura  LGD – Renatę Bukowską, opisującej zastosowane w praktyce rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie funkcjonowania inkubatora kuchennego w środowisku lokalnym mieli okazję degustować  lokalne produkty wytwarzane w kuchni inkubatora mieszczącego się obok sali konferencyjnej.

 

Następnie Pan Krzysztof Kwatera oraz Pani Iwona Zadrożna zaprezentowali działalność Spółdzielni Socjalnej Smaki Gościńca, Spółdzielni Smaki Doliny Raby oraz kuchnie produkcyjne i inkubatory kuchenne jako wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, Inkubatory w PROW,  w tym przykłady zagraniczne.

 

Na zakończenie prezentacji uczestnicy przyjrzeli się zastosowanym w praktyce rozwiązaniom budowlanym i technologicznych. Następnie zostali zapoznani przez Panią Aleksandrę Kupis z procesem produkcyjnym tłoczenia soków zakończonym degustacją produktu.

 

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły