INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO JANA NETTERA – ZAKŁADY MIĘSNE NETTER W BIELSKU PODLASKIM

wpis w: Aktualnosci2 | 0

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO JANA NETTERA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ZAKŁADY MIĘSNE NETTER JAN NETTER W BIELSKU PODLASKIM.

Lubelska Izba Rolnicza pragnie poinformować, iż w dniu 17 lipca 2018 r.  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym p. Nettera (sygn. akt VIII GUp 165/17).

 

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu Komisarzowi (tj. do 31 lipca 2018 r.) każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności – wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

 

Przy składaniu sprzeciwu liczy się data osobistego złożenia pisma w sądzie, a w przypadku wysłania sprzeciwu pocztą – data stempla pocztowego.

 

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie ww. informacji wśród producentów trzody chlewnej, z którymi mają Państwo bezpośredni kontakt.

Źródło:

www.lir.lublin.pl