Wiosenna oferta ubezpieczenia upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Począwszy od 2006 r., czyli od samego początku dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 792 z późn. zm.), Towarzystwo oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa. Oferowanie dotowanych z budżetu państwa ubezpieczeń upraw rolnych umożliwia Towarzystwu podpisana w grudniu 2017r. umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącym dysponentem zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa funduszy. Należy podkreślić fakt, iż ostatnia nowelizacja ww. ustawy spowodowała, iż ubezpieczenia upraw rolnych mogą być oferowanie na znacznie korzystniejszych dla rolników warunkach. Przedmiotowa zmiana ustawy, ogłoszona w dniu 31 marca br. (weszła w życie następnego dnia po ogłoszeniu, tj. w dniu 1 kwietnia br.) zlikwidowała bowiem dotychczasowe progi dopłatowe (np. 6% s.u. upraw), powyżej których rolnik nie mógł już skorzystać z dopłaty z budżetu państwa. Ustawa ta zagwarantowała także w budżecie państwa kilkukrotnie większą, niż w latach poprzednich, kwotę przeznaczoną na dopłaty do składek ubezpieczeniowych oraz 65%-ową dopłatę z budżetu państwa w ubezpieczeniach prawie wszystkich upraw rolnych, bez względu na wysokość ostatecznie zastosowanej stawki taryfowej. Wyjątkiem są ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz ubezpieczenia truskawek, w przypadku których wysokość dopłaty uzależniona jest od klasy bonitacyjnej gleby, na której założone są te uprawy, i dopłata ta nie może przekroczyć 65% stawki taryfowej  określonej w wysokości:

  1. 9% s.u. – w przypadku upraw na klasach gleby I – IVb;

  2. 12% s.u. – w przypadku upraw na V klasie gleby;

  3. 15% s.u. – w przypadku upraw na VI klasie gleby.

Zmiany te niewątpliwie miały wpływ na wzrost zainteresowania rolników ubezpieczeniami upraw rolnych, jaki można już w tej chwili zaobserwować. Daje się m.in. zauważyć zwiększone zainteresowanie rolników ubezpieczeniami upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszą się także ubezpieczenia upraw rolnych, przede wszystkim zbóż i rzepaku, od ryzyka gradu, które stanowią największy udział w wiosennych ubezpieczeniach upraw rolnych.

Zachęcając zatem do sprawdzenia oferty ubezpieczeniowej upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl lub skontaktowania się z naszymi przedstawicielami.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
Biuro Regionalne w Białymstoku
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok
tel/fax (85) 743 66 61, 743 66 62, 743 69 94