Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

 

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę dostępnych jest na stronie www.krus.gov.pl.

           

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

 

DYREKTOR

                                                                                   OR KRUS w Białymstoku

                                                                                   mgr Krzysztof Jaworowski

 

 

 

 

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień

01.06.2018 r.

 

1.       emerytura i renta podstawowa 912 zł 86 gr
2.       dodatek pielęgnacyjny 215 zł 84 gr
3.       dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 323 zł 76 gr
4.       dodatek kombatancki 215 zł 84 gr
5.       dodatek z tytułu tajnego nauczania 215 zł 84 gr
6.       dodatek kompensacyjny   32 zł 38 gr
7.       dodatek dla sieroty zupełnej 405 zł 67 gr
8.       świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 215 zł 84 gr

 

9.       świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 215 zł 84 gr
10.    ryczałt energetyczny 168 zł 71 gr
11.    zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
12.    wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego:  

 

70% 3.236 zł 00 gr
130% 6.009 zł 70 gr
13.    kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%
582 zł 38 gr

 

14.    kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
495 zł 06 gr

 

15.    zasiłek macierzyński 1.000 zł 00 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego  
1.       zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr
2.       jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł 00 gr

(od 17.05.2018 r.)

 

 

 

DYREKTOR

                                                                                   OR KRUS w Białymstoku

                                                                                   mgr Krzysztof Jaworowski

 

Zmiana kwot przychodów od 1 czerwca 2018 r.