Skuteczna mediacja Podlaskiej Izby Rolniczej

W dniu 19 kwietnia 2018 r odbyło się spotkanie mediacyjne któremu przewodniczył  Wiceprezes Podlaskie Izby Rolniczej Pan Marek Siniło. W spotkaniu mediacyjnym, poza reprezentantami stron, wzięli udział również burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele PZŁ, delegaci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce oraz mieszkańcy gmin na których terenie rozciągają się  w/w obwody  łowieckie. Są to gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica.

W wyniku skuteczne przeprowadzonej mediacji  którą poprzedziła burzliwa dyskusja Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał z Kołem Łowieckim „Jeleń“ umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 69 i 86.

BP PIR w Sokółce