Powiatowe Forum Rolnicze w ramach Akademii Samorządowych

Dnia 19 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce odbyło się Powiatowe Forum Rolnicze w ramach Akademii Samorządowych organizowanych pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

– Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko,

– Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego – Pani Alicja Rysiejko i Pan Krzysztof Szczebiot,

– Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku – Pani Jadwgia Zabielska,

– Dyrektor Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Pan Adam Niebrzydowski,

– Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży – Pan Wiesław Grzymała,

– Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Pan Tadeusz Markowski,

– Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku – Pan Bogusław Woroniecki,

– Kierownik Biura Powiatowego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce – Pan Mirosław Mikołajczyk,

– Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce – Pan Piotr Kułakowski,

– Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Białymstoku – Pan Tomasz Niesowski,

– Prezes Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Pani Bożena Jelska-Jaroś,

– Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek,

– Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce – Pani Anna Dorota Cilulko,

– Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – Pan Grzegorz Zalewski.

 

Tematy poruszane na spotkaniu:

– Płatności obszarowe – zasady wypełniania e-Wniosku

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zasady korzystania z usług doradczych-

–  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030 – Prace zespołu wojewódzkiego

– Zadania i wyzwania KOWR

– Bioasekuracja

– Ubezpieczenia w rolnictwie

 

Zdjęcia dostępne pod adresem:

Powiatowe Forum Rolnicze w Ramach Akademii Samorządowych