Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

19 marca br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się XIII Walne Zgromadzenie PIR.   W obradach wzięli udział delegaci oraz zaproszeni goście w tym min. Kazimierz Gwiazdowski- Poseł RP, Jan Zabielski- Wicewojewoda Podlaski, Stefan Krajewski- Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mirosława Jaroszewicz – Łojewska – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pamulski Janusz- Instruktor Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży, Elżbieta Filipowicz- dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Adam Mariusz Niebrzydowski- dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Marek Jodeszko- przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku oraz przedstawiciele BGŻ BNP PARIBBAS.

 

Podczas obrad przyjęte zostały uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiej Izby Rolniczej, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r., w sprawie uchwalenia budżetu PIR na 2018r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności PIR za 2017r. oraz w sprawie udzielenia Zarządowi Podlaskiej Izby Rolniczej absolutorium za 2017r.

 

Część merytoryczna z udziałem zaproszonych gości dotyczyła min. kampanii e- wniosek, która rozpoczęła się w tym roku od 15 lutego gdzie rolnicy mogli składać „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Od 15 marca  natomiast ruszył nabór na wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych (z budżetu PROW) które składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić do 15 maja 2018 roku.

 

Dyskutowano również na temat ASF i działań podejmowanych przez MRiRW w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w głąb kraju. W tym celu  ministerstwo przygotowało nowy plan działania w zakresie bioasekuracji. Wystąpienie choroby na danym terenie powoduje restrykcje i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF.

 

Jeżeli rolnik otrzyma decyzję administracyjną powiatowego lekarza weterynarii o zakazie hodowli świń ze względu na niespełnianie warunków bioasekuracji, wówczas będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe w związku z  utraconymi dochodami z tytułu prowadzenia produkcji świń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie wypłacana od liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w 2017 roku.

 

Podczas obrad dyskutowano również na temat budowy płotu na wschodniej granicy kraju. Przygotowywany w tej sprawie projekt ustawy, obecnie jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Długi na blisko 1200 kilometrów płot ma odgrodzić Polskę od Rosji, Białorusi i Ukrainy. Inwestycja ma być elementem walki z dzikami zarażonymi wirusem ASF, śmiertelnym dla trzody chlewnej.

 

Podczas obrad nie zabrakło też tematu nowelizacji prawa łowieckiego. W projekcie ustawy znalazły się min. przepisy, pozwalające właścicielom nieruchomości dochodzić odszkodowań, jeżeli obwód łowiecki uniemożliwi bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z ich nieruchomości. Emocje, szczególnie wśród rolników, budzi kwestia odszkodowań łowieckich. Przedstawiciele organizacji rolniczych uważają, że obecny jak i proponowany w noweli system szacowania szkód i wypłat odszkodowań jest niewłaściwy i nie będzie rekompensował im strat. Obecnie to myśliwi szacują i wypłacają odszkodowania. Według rolników często te wyliczenia są za niskie. W projekcie znalazł się przepis, który stanowi, że szacowaniem szkód miałyby się zająć trzyosobowe komisje złożone z przedstawiciela poszkodowanego, koła łowieckiego i reprezentanta gminy, a odszkodowania byłyby wypłacane przez koła łowieckie. Od decyzji komisji będzie można się odwołać do nadleśniczego, a od orzeczenia nadleśniczego do sądu.

A.Artemiuk