O problemach podlaskiej wsi rozmawiano w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 5 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem podlascy rolnicy mieli okazję spotkać się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jackiem Boguckim, spotkanie zostało zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem Pana Wiesława Wnorowskiego.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz lokalnych Wicewojewoda Podlaski Pan Jan Zabielski i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński. Wśród zaproszonych gości pojawili się także Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Pana Grzegorz Leszczyński, Dyrektor OT ARiMR w Łomży Pan Tadeusz Grzymała, Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Pan Krzysztof Jaworowski, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Henryk Grabowski, Dyrektor OT KOWR Białystok Pani Jadwiga Zabielska, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Pan Jarosław Siekierko, Wójt Gminy Sokoły Pan Józef Zajkowski oraz Pan Jarosław Szabłowski z SM Mlekovita.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o sytuacji rolników którzy borykają się z konsekwencjami zapłaty kar za przekroczenie kwot mlecznych, które doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej wielu producentów mleka. Nie zabrakło także tematów związanych z ASF, odszkodowań za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz o ustawie o ochronie zwierząt.