Konsultacje nt. realizacji PROW 2007-2013

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Fot. Kolaż- realizacja programów rozwoju obszarów wiejskichFot. Kolaż- realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one do 20 kwietnia 2018 r.

 Kwestionariusz dostępny pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PerformanceOf2007-2013RDPs

Wyniki przeprowadzonej konsultacji zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską podczas przygotowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

 

Źródło:

www.minrol.gov.pl