OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN – aktualny stan prawny wg przepisów krajowych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Z dniem 11.07.2017 r. weszły w życie zmienione przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28.06.2017 r. poz. 1238.

 

Przypominamy, że regulacje wspólnotowe pozostają niezmienione.

 

 

PODSUMOWANIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM NA SZCZEBLU KRAJOWYM

 

nowelizacja_strona

 

OCHRONA WYŁĄCZNEGO PRAWA A POSIADANA POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH

posiadacze_diagram

W zakładce „Zasady korzystania z OR” zamieściliśmy diagram, który pomoże ustalić, czy i w jakim zakresie obejmuje rolnika obowiązek uiszczenia opłaty za siew ze zbioru odmiany chronionej wył. prawem.

 

Źródło:

www.agencjanasienna.pl