Podkomisja sejmowa przedstawiła poprawki do ustawy Prawo Łowieckie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk 1042) zakończyła prace nad projektami i przyjęła sprawozdanie, w którym zawarte są zmiany rekomendowane Komisji Ochrony Środowiska (druk sprawozdania >>>).

W posiedzeniu uczestniczyła delegacja Podlaskiej Izby Rolniczej z delegatem do KRIR Romualdem Goskiem oraz Członkiem Zarządu panią Jolantą Wielgat, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej z wiceprezesem Kazimierzem Szubińskim oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak. Przedstawiciele samorządu rolniczego zgłaszali uwagi dotyczące głównie szacowania szkód łowieckich oraz zmian obwodów łowieckich. Relację z posiedzenia można obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej Sejmu >>>.

 

Źródło:

www.krir.pl