Posiedzenie Rady Powiatowej PIR powiatu grajewskiego

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Grajewie odbyło się posiedzenie rady powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu grajewskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszenie goście:

– Kazimierz Gwiazdowski- poseł na Sejm RP;

– Tomasz Krukowski – zastępca kierownika biura powiatowego ARiMR w Grajewie;

– Jan Zawadzki-  przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol e Grajewie;

– Barbara Laskowska – dyrektor biura PIR w Białymstoku.

Tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły aktualnego przebiegu prac w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działań  Ministerstwa Rolnictwa, zmian w ustawie  Prawie łowieckie, przepisów wprowadzanych w związku z rozprzestrzenianiem się ASF, nowych działań PROW 2014-2020 na 2018 r., składania wniosków o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek oraz bieżącej sytuacji na rynku mleka.

Koniec roku był też okazją do podsumowania działalności Podlaskiej Izby Rolniczej.

E. Makowska

BP PIR w Grajewie