Posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego

Dnia  18.12.2017 r.  w świetlicy wiejskiej w Ładach Polnych odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego. W spotkaniu wzięli udział delegaci z powiatów  oraz zaproszeni goście:

 

 1. Grzegorz Leszczyński – Prezes PIR
 2. Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP
 3. Lech Kołakowski – Poseł na Sejm RP
 4. Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów
 5. Leszek Wojewoda – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
 6. Marek Rutkowski – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
 7. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Łomży
 8. Andrzej Grudziński – Kierownik PT KRUS w Zambrowie
 9. Zygmunt Dąbrowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii Zambrów
 10. Jan Paweł Płoński – Proboszcz
 11. Radosław Jasiński – Rolnik z gminy Łomża

Na posiedzeniu Rady poruszane były tematy związane z Prawem Łowieckim , ubezpieczeniem społecznym rolników, dopłat bezpośrednich. Rada powiatowa wystąpiła z następującymi wnioskami: