Przygotowania do naboru KSOW

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.

*Aktualizacja 4 stycznia 2018 r.*

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pojawiło się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o naborze operacji KSOW na rok 2018. Prosimy mieć na względzie, że operacje KSOW należy zgłaszać zgodnie z właściwościami do właściwej miejscowo jednostki KSOW, natomiast wszędzie ma zastosowanie to samo ogłoszenie MRiRW i te same dokumenty/formularze/załączniki.

Informujemy również, że przygotowywane są szkolenia, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji o prowadzonych naborach. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminach 12 i 17 stycznia br. będą realizowane szkolenia dla Parnerów KSOW zainteresowanych projektami ponadregionalnymi oraz dodatkowe dla pracowników jednostek regionalnych KSOW, w których oczywiście będziemy uczestniczyć i jak tylko sami przetrawimy zdobytą wiedzę, począwszy od 16 stycznia br., planujemy zorganizować spotkania regionalne (o datach i terminach będziemy informować wkrótce).

Jednocześnie przypominamy, że poniżej przygotowaliśmy garść dodatkowych informacji. Zachęcamy, aby regularnie odwiedzać ten wątek, gdyż będziemy podawać tu terminy i miejsca szkoleń, pomocnicze materiały itp.

*Aktualizacja 21 grudnia 2017 r.*

Podczas spotkania Grupy Roboczej KSOW (krajowej) padły interesujące daty. Zachęcamy, aby przeanalizować harmonogram i sukcesywnie pracować nad przygotowaniem operacji do naboru – chociaż należy podkreślić, że oficjalne daty zostaną ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co nas czeka na początku 2018 roku?

4 stycznia 2018 r. – pojawią się oficjalne informacje o warunkach naboru
od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r. potrwa nabór operacji dla partnerów KSOW (czas na składanie wniosków)
do 23 marca 2018 r. może trwać ocena

Realizacja operacji będzie mogła trwać od momentu złożenia wniosku (realizacja przed podpisaniem umowy na ryzyko Partnera) do końca października. Podpisanie umów będzie następować po opublikowaniu listy rankingowej (w okolicach przełomu kwietnia i maja).

Raz jeszcze zachęcamy, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami i zasadami poprzedniego naboru (mamy potwierdzenie, że zmiany w warunkach naboru pojawią się, jednak będą one miały charakter ułatwień i nie zmienią znacznie formularza wniosku oraz załączników). Będziemy tu publikować nowe informacje, więc prosimy zaglądać tu od czasu do czasu.

***

Nabór dotyczyć będzie operacji na 2018 r., wszystkie zasady i terminy są ogłaszane centralnie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wtedy też dostępne będą oficjalne informacje. Będzie to już drugi nabór KSOW prowadzony w nowym trybie – tzw. „refundacyjnym” lub „dotacyjnym”. Zgodnie z deklaracjami resortu, nabór zostanie ogłoszony 4 stycznia 2018 r. Biorąc pod uwagę podstawy prawne, pewne przygotowania możemy rozpocząć już teraz. Jak skorzystać ze środków KSOW?

Dowiedz się czym jest KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich funkcjonuje regionalnie przy urzędach marszałkowskich oraz ośrodkach doradztwa rolniczego i centralnie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 2018 r. MRiRW będzie wspierane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie). KSOW jest strukturą, której zadaniem jest wspieranie unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwiększanie zaangażowania w rozwój obszarów wiejskich, w tym wspieranie innowacji oraz aktywizacja mieszkańców wsi.

Przeczytaj Plan Działania KSOW

Dokumentem, który zawiera opisy poszczególnych działań jest Plan Działania KSOW na lata 2014-2020. Dowiesz się z niego jakie są działania realizujące cele KSOW, poznasz ich krótką charakterystykę oraz przewidziane formy realizacji (np. szkolenia, publikacje, konferencje, wyjazdy studyjne). Próżno tu szukać działań inwestycyjnych. Dokument Planu Działania znajdziesz tutaj [kliknij]

Budżet KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w 2018 r. zaplanował na nabór środki na poziomie 640-800 tys. zł (w zależności od alokacji zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pieniądze te podzielone są na poszczególne działania i będą kształtować się na poziomie 12,5 tys. zł do nawet 400 tys. zł. Zgłaszane operacje zazwyczaj opiewają na kilkanaście do kilkudziesięciu tys. zł, gdyż nie przewiduje się górnego pułapu (wynika on tylko z przewidzianej w naborze transzy).

Zainteresowany? Zostań Partnerem KSOW

W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie zarejestrowani Partnerzy KSOW. Rejestracja jest bezpłatna, nie wymaga dokumentów i można jej dokonać elektronicznie przez stronę internetową. W zasadzie nie ma ograniczeń dla podmiotów i osób, które chciałyby zostać Partnerem. Zachęcamy do zarejestrowania się nawet, jeśli nie planujesz na razie zgłaszać operacji w naborze. Więcej informacji:

Sprawdź, czy jesteś partnerem KSOW

Zarejestruj się, jeśli nie jesteś

A kiedy przyjdzie… naboru czas

Wypełnij wniosek. Opisz swój pomysł, dołącz kosztorys poprzedzony rozeznaniem rynku. Będziesz potrzebować pewnych dokumentów, więc raz jeszcze zachęcamy, aby zainteresować się naborem odpowiednio wcześniej. KSOW premiuje określone obszary tematyczne oraz współpracę – przy ocenie naboru otrzymasz dodatkowe punkty, jeśli zaangażujesz kilku innych partnerów do realizacji – najlepiej z różnych sektorów życia publicznego (umowy o współpracy). Warto zająć się np. ekologią, systemami jakości żywności, młodzieżą na obszarach wiejskich, upowszechnianiem rdzennych ras i odmian. Za poszczególne kryteria uzyskujesz punkty, a operacje z największą ich ilością podpisują umowę na realizację. Planując operację zwróć uwagę na katalog kosztów kwalifikowalnych. Jak wyglądała procedura I naboru?

Aktualizacja 4.01.2018 r. [jest już dostępny link do aktualnego naboru 2018]

Mam umowę i co dalej?

Realizujesz swój pomysł. Ważne jest, że każdy wydatek Partner KSOW musi poprzedzić rozeznaniem rynku, wybierając najkorzystniejsze oferty. Przy kwotach o wartości szacunkowej powyżej 20 tys. zł netto należy przeprowadzić specjalną procedurę uwzględniającą m. in. opublikowanie zapytania ofertowego na www.portalogloszen.arimr.gov.pl . Na chwilę publikacji materiału nie przewiduje się zaliczek, więc koszty należy pokryć we własnym zakresie. Realizując swą operację Partner ma pewne zobowiązania takie np. jak zamieszczanie logotypów KSOW.

Zwrot środków

Operacja zakończona powodzeniem. Czas na rozliczenie. Dobra wiadomość jest taka, że zwrotowi podlega nawet 100% poniesionych wydatków. Gorsza jest taka, że zwrotowi nie podlega kwota podatku VAT, jeśli partner może odliczyć go w jakiejkolwiek formie. Celem uzyskania środków należy złożyć wniosek o płatność, w którym zawrzemy sprawozdanie ze zrealizowanej operacji, przedłożyć zdjęcia i inne dokumenty potwierdzające zrealizowany zakres zadań (np. listy obecności) oraz kopie opłaconych faktur. W dotychczasowym naborze z 2017 r. nie przewidywano środków na zaliczkowanie i płatność etapową, więc należy liczyć się z poniesieniem wszystkich wydatków ze środków własnych. Partner zobowiązany jest też do prowadzenia osobnego systemu rachunkowego na potrzeby realizowanej operacji (np. specjalnie utworzone subkonto na rachunku bankowym).

Opisy poszczególnych działań KSOW z komentarzem:

Działanie 6. Transfer wiedzy i doświadczeń

Działanie 9. Wspólnie – znaczy lepiej

Działanie 10. Targi i wystawy

Działanie 11. Aktywizacja i integracja tkanki wiejskiej

Działanie 12. Dobre praktyki

Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Źródło:

https://prow.wrotapodlasia.pl