Społeczny Zespół do spraw pszczelarstwa

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W niedzielę 17 grudnia 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego spotkał się powołany Społeczny Zespół do spraw pszczelarstwa. Zadaniem zespołu będzie konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z pszczelarstwem oraz dbałość o jego rozwój w Województwie Podlaskim. Zespół będzie pełnił również funkcję opiniodawczą Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. Skład zespołu obejmuje reprezentantów różnych instytucji, w tym w szczególności wszystkich organizacji pszczelarskich działających na terenie Województwa Podlaskiego.

Po w/w spotkaniu odbył się wykład, współorganizowany przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, którego głównym tematem były „Choroby występujące u pszczół, przeciwdziałanie i ich zwalczanie”. Zajęcia prowadził lek. wet. Artur Arszułowicz. Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste wręczenie nagród uczniom – laureatom konkursu „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”, którzy uzyskali największą ilość punktów. Test wiedzy o pszczelarstwie zorganizowany był w 8 szkołach rolniczych na terenie województwa podlaskiego. Nagrody wręczył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. Dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy laureatom życzyli także wszyscy członkowie Społecznego Zespołu do spraw pszczelarstwa.