Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Białymstoku

W dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 odbyło się IV w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 16 z 30 delegatów, a także zaproszeni goście.


Przewodniczący Pan Ryszard Łapiński rozpoczął posiedzenie od przywitania delegatów. Podczas posiedzenia delegaci dyskutowali na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Na zakończenie Pan Ryszard Łapiński podziękował delegatom za przybycie i zakończył posiedzenie.
Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe. Delegaci oraz goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.