24 listopada w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa

wpis w: Aktualnosci2 | 0

24 listopada w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa (pod patronatem honorowym Ministra Środowiska – Jana Szyszko) pn. „Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej”.

Podczas konferencji omówiono w szczególności:

Wpływ dzikich zwierząt na działalność gospodarczą człowieka – zwierzęta łowne przyczyną strat w gospodarce (dr hab. Dariusz Zalewski – UWM w Olsztynie);

Szkody w uprawach kukurydzy – główny problem ekonomiczny Rolników, Kół łowieckich i OHZ (prof. dr hab. Kazimierz Zalewski  – UWM w Olsztynie;

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne na użytkach zielonych oraz problemy z ich szacowaniem (prof. dr hab. Kazimierz Grabowski – UWM w Olsztynie);

Straty powodowane przez dzikie zwierzęta w gospodarce leśnej w Polsce (prof. dr hab. Maciej Skorupski – UP w Poznaniu);

Populacja łosi a skala konfliktów z działalnością człowieka w warunkach Polski północno-wschodniej (dr inż. Piotr Wawrzyniak  – RDLP w Białymstoku);

Rodzaj i wielkość szkód powodowanych przez żubry w uprawach rolnych i leśnych (prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka  – SGGW w Warszawie);

Bóbr europejski w Polsce północno-wschodniej – chronić czy zarządzać? (prof. dr hab. Czesław Hołdyński – UWM w Olsztynie);

Kormoran a racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska (dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM i prof. dr hab. Andrzej Martyniak – UWM w Olsztynie);

Szkody w sadach i na plantacjach (dr inż. Bogumił Markuszewski – UWM w Olsztynie);

Prawne aspekty szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w Polsce (mgr inż. Michał Wójcik – Stowarzyszenie – Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód);

 

 

Poniżej Link do prezentacji z wykładów konferencyjnych: http://www.uwm.edu.pl/wbz/materialy-ogolnopolskiej-konferencji-pt-straty-szkody-wyrzadzane-przez-dzikie-zwierzeta-gospodarce