Wniosek do KRIR ws terminów stosowania nawozów

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej, na wniosek Rady Powiatowej w Zambrowie, zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych, płynnych i stałych (gnojówki, gnojowicy i obornika).

Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu w/w nawozy, można wywozić na pola od
1 marca do 30 listopada, a na terenach tzw. OSN do 15 listopada. Jednak tegoroczna pogoda,
w szczególności częste opady, spowodowały że dotrzymanie tych terminów w wielu przypadkach stało się niemożliwe. W wielu gospodarstwach znacznie opóźnił się zbiór m.in. kukurydzy, a warunki atmosferyczne sprawiły, że rolnicy nie są w stanie wjechać na pole  i dokonać niezbędnych zabiegów agrotechnicznych.

 

wniosek ws nawozów