Spotkanie w sprawie rynku wieprzowiny

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się  z przedstawicielami producentów świń. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Fot. Spotkanie z producentami trzody chlewnejFot. Spotkanie z producentami trzody chlewnej

Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz długofalowych działań na rzecz rozwoju krajowej produkcji wieprzowiny. Zwracano uwagę na wahania cen świń. W odpowiedzi Minister Krzysztof Jurgiel zapewnił, że Ministerstwo na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji na rynku i w razie potrzeby będzie podejmowało możliwe działania mające na celu stabilizację sytuacji rynkowej.

Minister przypomniał o przygotowanym w MRiRW „Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020”, a także projektach opracowywanych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, które dotyczą m.in. rynku wieprzowiny.

Dyskutowano o możliwościach wykorzystania krajowych ras świń, promocji polskiego mięsa oraz preferencjach dla rolników, w tym działających w grupach producentów oraz spółdzielniach.

Ustalono także kierunki dalszej współpracy w celu opracowania programów operacyjnych dla rynku wieprzowiny.

Źródło:

www.minrol.gov.pl