„Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniach 9-15 października 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zrealizowała „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy”. Operacja współfinansowana ze  środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem wyjazdu było zrozumienie aspektów dotyczących rolnictwa portugalskiego, zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie rolników portugalskich, władz lokalnych, samorządowych i organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą, jak również systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od klęsk żywiołowych. Wyjazd umożliwił podjęcie kroków w celu wprowadzenia innowacji w zarzadzaniu ryzykiem w rolnictwie w kraju.

 

logo ue   mrirw  KRIR  ksow copy logo fapa new logo prow 2014 2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
,,Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Uczestnicy wyjazdu byli gośćmi Konfederacji Rolników Portugalskich, będącej członkiem COPA-COGECA, która  skupia 232 organizacji rolniczych z Portugalii. Na spotkaniu przedstawiono prezentacje nt. „Konfederacji Rolników Portugalskich”, „Naturalnych katastrof w Portugalii, Susze w portugalskim rolnictwie” oraz „Leśnictwa w Portugalii”. Podczas spotkania rolnicy polscy zapoznali się ze strukturą użytków rolnych, działaniem systemu ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich oraz zagrożeniami i sposobami radzenia sobie ze skutkami długotrwałej suszy.

W trakcie wyjazdu studyjnego polscy rolnicy pojechali na wizytację części infrastruktury firmy EDIA SA, która zajmuje się rozwojem i infrastrukturą projektu zarządzania wodą i  nawodnień Alqueva. Dzięki tamie, stworzono największy sztuczny zbiornik w Europie, co umożliwiło zrównoważony rozwój regiony przez rolnictwo. Zgromadzona woda służy do nawodnień 120 tys. ha użytków rolnych.  Następnie uczestnicy wyjazdu pojechali do gospodarstwa rolnika, który zmienił swój system gospodarowania, dzięki nawodnieniom, które pozwoliły mu na dywersyfikację swoich upraw i zwiększeniu plonów.

Uczestnicy wyjazdu spotkali z przedstawicielami Stowarzyszenia Irygantów i Beneficjentów Idanha-A-Nova. Stowarzyszenie zarządza projektem, który został stworzony w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Infrastruktura do dystrybucji wody została przygotowania głównie, aby pracować w trybie grawitacyjnym. Dzięki projektowi istnieje możliwość nawodnienia do ok. 15 tys. ha. użytków rolnych. Podczas przejazdu można było zaobserwować skalę zniszczeń spowodowanych pożarami. Następnie rolnicy zwiedzili farmę krów mlecznych, w której mogli zobaczyć system zraszaczy i wentylatorów, który pozwala na utrzymanie dobrostanu krów mlecznych podczas upałów.

Rolnicy zwiedzili także winnicę, gaje oliwne oraz stadninę koni w gospodarstwie Quinta da Lagoalva. W gospodarstwie produkuje się wysokiej jakości wino i oliwę z ponad 200 letnich gajów oliwnych.

Źródło:

www.krir.pl