Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

W dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10:00 w kompleksie „Perła” w Łomży odbyła się konferencja pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Jej organizatorem była Podlaska Izba Rolnicza na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych. Konferencję objęta była patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Operacja została zrealizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na temat zmian Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 + debatowali zaproszeni na konferencję rolnicy, posłowie, przedstawiciele samorządów, izb rolniczych z województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko- mazurskiego, przedstawiciele instytucji około rolniczych, przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA”. W konferencji wzięli udział m. in. posłowie na sejm RP Kazimierz Gwiazdowski oraz Lech Antoni Kołakowski, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Jadwiga Zabielska – dyrektor KOWR, dyrektor PODR w Szepietowie- Adam Mariusz Niebrzydowski, oraz dr inż. Andrzej Borusiewicz- Prorektor ds. dydaktyki WSA w Łomży. Konferencję prowadzili dr Katarzyna Bańkowska i dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a także Patrycja Purgał – Wilińska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program konferencji obejmował poniższą tematykę:
• Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej – ważniejsze etapy rozwoju WPR
• Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020
• Przegląd najważniejszych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 +.

Po wykładach uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.
W województwie podlaskim jest opracowywana strategia rozwoju rolnictwa. Zespół pracujący nad strategią opracował diagnozę oraz przygotowuje się do analizy wyników i wskazania kierunków, gdzie powinny być lokowane środki. W następnym roku analiza zostanie przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a po akceptacji do Brukseli, aby mogła być uwzględniona przy tworzeniu nowej polityki rolnej.

Monika Szleszyńska
PIR Łomża