Apel- ws Prawa Łowieckiego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

10 października 2017r. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się z Apelem do Pani Premier o realizację przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz. U. 2016 poz 1082) o zmianieustawy Prawo łowieckie, wprowadzających nowe zasady odpowiedzialności za szkody wywołane przez zwierzynę płową w uprawach rolnych.