Szkolenia organizowane przez PIR wspólnie z Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza rozpoczyna realizację operacji zgłoszonych
w konkursie nr 1/2017 do dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017
(Etap II – rok 2017), które zostaną współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pierwszą planowaną do realizacji operacją jest „Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny”, które zakłada realizację 4 jednodniowych szkoleń z elementami warsztatów praktycznych:

– 4 i 11 października br. – szkolenia z zakresu przetwórstwa mleka na poziomie gospodarstwa rolnego – warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych,

– 18 i 19 października br. – szkolenia z zakresu przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa rolnego – warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych.

Podczas realizowanego przedsięwzięcia zostaną omówione następujące zagadnienia:

rodzaje i systemy sprzedaży surowców i żywności z gospodarstwa, uwarunkowania ekonomiczne, prawne i organizacyjne,

– ogólne uwarunkowania uruchamiania małego zakładu przetwórczego, zagadnienia marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych, możliwości pozyskania środków na wsparcie działalności przetwórczej,

– technologie przetwarzania mięsa i mleka, zagrożenia w przetwórstwie żywności, charakterystyka surowca i dobór do kierunku przerobu, znakowanie produktów żywnościowych,

– przykłady rozwiązań technologicznych i zastosowania urządzeń w przetwórstwie mięsa i mleka,

– prezentacja procesu produkcyjnego – produkcja wędlin oraz produkcja sera podpuszczkowego.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego (łącznie 60 osób, z czego min. 50 % stanowić muszą osoby do 35 roku życia mieszkający na obszarach wiejskich).

Kolejną planowaną do realizacji operacją jest „Rachunkowość rolna – nie ma powodu by się jej bać”. To jednodniowe seminarium połączone z warsztatami dla beneficjentów działań PROW 2014-2020. Odbędzie się ono 26 października br. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Seminarium będzie miało na celu przekazanie informacji teoretycznych natomiast warsztaty umożliwią uczestnikom zapoznanie się z zasadami prowadzenia rachunkowości rolnej na konkretnych przykładach.

Seminarium skierowane jest do beneficjentów działań PROW 2014-2020 zamieszkujących województwo podlaskie (łącznie 50 osób, z czego min. 50 % stanowić muszą osoby do 35 roku życia mieszkający na obszarach wiejskich).

Podczas realizowanego przedsięwzięcia zostaną omówione następujące zagadnienia:

-obowiązki beneficjentów PROW 2014-2020 w zakresie prowadzenia rachunkowości rolniczej. Istota, cele i zasady rachunkowości rolniczej. Możliwe rozwiązania w zakresie ewidencji rachunkowej;

– model i zasady polskiego FADN;

– sposób ewidencji w książkach rachunkowych polskiego FADN.

 

W drugiej połowie października, w powicie kolneńskim, zostanie zorganizowana ostatnia ze zgłoszonych operacji – „Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia – seminarium i warsztaty”. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności szczególnie poprzez sprzedaż bezpośrednią w gospodarstwach rolnych. Ponadto ma zachęcić rolników do większego zaangażowania w działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych pochodzących bezpośrednio z ich gospodarstw rolnych a tym samym stworzyć szansę na zwiększenie dochodów z tych gospodarstw. Podczas warsztatów 20 pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kolneńskiego nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podziału tuszy wieprzowej oraz przygotowania wędlin i podrobów wieprzowych. Następnie 40 uczestników (członkinie KGW, rolnicy, doradcy rolni) wezmą udział w seminarium dotyczącym zasad i wymogów sprzedaży bezpośredniej.

Szczegółowe informacje nt. organizowanych przedsięwzięć oraz zapisy na seminarium i warsztaty dostępne są w siedzibie PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz oraz pod nr telefonu 85 6760862 lub 85 6760858.

Serdecznie zachęcamy do udziału!!!

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl