Obchody Dnia Jedności Rolniczej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

W niedzielę 24 września 2017r. odbyły się obchody Dnia Jedności Rolniczej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (gmina Wasilków w powiecie białostockim), na które przybył Krzysztof Jurgiel- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.

Sanktuarium położone jest na wzgórzu, wśród licznych krzyży od wiernych. Znajduje się przy nim źródełko, z którego według legendy wypływa woda o uzdrawiających właściwościach oraz Wzgórze Rolników z kapliczkami ufundowanymi przez instytucje i organizacje pracujące na rzecz rolnictwa. Wśród nich jest kapliczka Podlaskiej Izby Rolniczej.
Jak co roku Dzień Jedności Rolniczej obchodzony jest w Świętej Wodzie w ostatnią niedzielę września, na zakończenie okresu dziękczynienia rolników za zebrane plony.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej dr hab. Henryka Ciereszkę przy ołtarzu polowym. Następnie uczestnicy odmówili różaniec do Siedmiu Boleści na Dróżkach Maryjnych oraz modlitwę dziękczynną za rolników. Zasadzono jubileuszowy dąb.
W uroczystościach wzięli udział także delegaci i pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej wystawiając poczet honorowy w składzie: Paweł Rogucki, Jan Krzewski oraz Władysław Kamiński. Natomiast dary ołtarza wręczyli: Wiceprezes- Marek Siniło oraz Członek Zarządu- Antoni Sowiński.


Dzień Jedności jest okazją do integracji społeczności wiejskiej, dlatego rolnicy co roku tak chętnie uczestniczą w tym spotkaniu. Przyjeżdżają też zespoły folklorystyczne, by po wspólnej modlitwie przypomnieć, niekiedy już zapomniane, ludowe pieśni i pobiesiadować przy ognisku.